Trắc nghiệm Lịch sử 12 - Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Câu 12. Nguyên nhân bùng nổ cuộc nội chiến ở Trung Quốc:

A. Lực lượng cách mạng ở Trung Quốc phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Âm mưu của Mỹ muốn biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu mới.

D. Mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch với Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Câu 13. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:

A. Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.

B. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.

C. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.

D. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.

Câu 14. Lãnh đạo công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc là

A. Tưởng Giới Thạch. B. Đảng cộng sản Trung Quốc.

C. Đặng Tiểu Bình. D. Chu Ân Lai.

Câu 15. Người có công khởi xướng công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc là

A. Tưởng Giới Thạch. B. Mao Trach Đông. C. Đặng Tiểu Bình. D. Chu Ân Lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY