Trắc nghiệm Lịch sử 12 - Bài 16: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1939 đến 1945

Câu 45. Ý nào dưới đây giải thích không đúng về “ cách mạng tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giành chính quyền bằng bạo lực”?

A. Việc giành chính quyền có sự kết hợp của lực lượng chính trị và vũ trang.

B. Công tác chuẩn bị lực lượng của Đảng diễn ra lâu dài và chu đáo.

C. Lực lượng vũ trang tuy mới hình thành, nhưng góp phần quan trọng làm nên thắng lợi.

D. Lực lượng vũ trang có sự phối hợp với lực lượng Đồng minh tiêu diệt phát xít Nhật.

Câu 46. Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng chín muồi để Đảng cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là

A. Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945.

B. Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh tháng 5/1945.

C. Nước Nhật bị Mĩ ném bom nguyên tử ngày 6 và 9/8/19454.

D. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện ngày 15/8/1945.

Câu 47. Trước khi ĐCS Đông Dương tuyên bố lệnh Tổng khởi nghĩa(13/8/1945), nhiều địa phương trong cả nước đã nổ ra khởi nghĩa vì:

A. Đảng bộ các địa phương vận dụng linh hoạt chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

B. Đảng bộ các địa phương biết tin phát xít Nhật sắp đầu hàng qua đài phát thanh nên đã phát động nhân dân địa phương hành động.

C. Quân Nhật và tay sai ở các địa phương không dám chống cự.

D. Biết tin hồng quân Liên Xô tuyên chiến tiêu diệt đạo quân Quan Đông của Nhật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY