Trắc nghiệm khách quan số học lớp 6 - Chương I

11. So sánh 23 và 32

A. 23 < 32 B. 23 > 32 C. 23 = 32 D. 23 ≥ 32

12. Cho 102017 < 10m < 102020 (m  N), ta có:

A. m = 2017 B. m = 2020 C. m = 2021 D. m = 2018; m = 2019

13. Kết quả của phép tính 15 + 5.2 là:

A. 25 B. 40 C. 105 D. 150

14. Tổng 71407 + 2177 + 70014

A. không chia hết cho 7 B. chia cho 7 dư 4 C. chia cho 7 dư 5 D. chia hết cho 7

15. Số 134825

A. Chia hết cho 5 và chia hết cho 2 B. Chia hết cho 2 và không chia hết cho 5

C. Không chia hết cho 2 và chia hết cho 5 D. Chia hết cho 5 và là số chẵn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY