Trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều - Mạch điện xoay chiều RLC

Câu 43:Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần sốdòng điện và giữ nguyên các thông sốcủa mạch, kết luận nào sau đây là không đúng? A.hệsốcông suất của đoạn mạch giảm. B. cường độhiệu dụng của dòng điện giảm. C. điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. D. điện áp hiệu dụng trên điện trởgiảm. Câu 44:Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trịnhỏhơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉmột trong các thông sốcủa đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào có thểlàm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra? A. Tăng điện dung của tụ điện. B.Tăng hệsốtựcảm của cuộn dây. C.Giảm điện trởcủa đoạn mạch. D.Giảm tần sốdòng điện

Câu 43:Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần sốdòng điện và giữ nguyên các thông sốcủa mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?

A.hệsốcông suất của đoạn mạch giảm. B. cường độhiệu dụng của dòng điện giảm.

C. điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. D. điện áp hiệu dụng trên điện trởgiảm.

Câu 44:Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trịnhỏhơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉmột trong các thông sốcủa đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào có thểlàm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

A. Tăng điện dung của tụ điện. B.Tăng hệsốtựcảm của cuộn dây.

C.Giảm điện trởcủa đoạn mạch. D.Giảm tần sốdòng điện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY