Tổng quan về quản trị kinh doanh và quyết định quản trị kinh doanh

Lời nói đầu 1

Phần I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2

I.Quản trị kinh doanh. 2

II.Quyết định Quản trị kinh doanh. 2

1. Khái niệm: 2

2. Các loại quyết định. 3

Phần II: NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ 4

 Yêu cầu đối với các quyết định quản lý: 4

1- Tính khách quan và khoa học: 4

2- Có định hướng: 4

3- Tính hệ thống: 5

4- Tính tối ưu: 5

5- Tính cô đọng dễ hiểu: 5

6- Tính pháp lý: 6

7- Tính có độ đa dạng hợp lý: 6

8- Tính cụ thể về thời gian thực hiện: 6

I.Các nguyên tắc cơ bản khi ra quyết định. 6

b. Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ. 7

c. Nguyên tắc về sự thống nhất. 7

II.Các bước đưa ra quyết định: 8

1-Sơ bộ đề ra nhiệm vụ: 8

2- Chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án: 8

3- Thu thập thông tin để làm rõ nhiệm vụ đề ra: 9

4- Chính thức đề ra nhiệm vụ: 10

5- Dự kiến các phương án tổng thể: 10

6- Xây dựng mô hình toán học: 11

7- Đề ra quyết định: 11

8-Truyền đạt quyết định đến người thi hành và lập kế hoạch tổ chức: 11

9- Kiểm tra việc thực hiện quyết định: 12

10- Điều chỉnh quyết định: 13

11-Tổng kết việc thực hiện quyết định. 14

Phần III: ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG DOANH NGHIỆP 15

I.Đánh giá tầm quan trọng của một quyết định đối với doanh nghiệp. 15

1- Phạm vi hay độ dài ràng buộc. 15

2- Sự linh hoạt của một kế hoạch. 15

3- Độ chắc chắn của các mục tiêu và tiền đề. 16

4- Khả năng lược hoá biến số. 16

5- Yếu tố con người. 16

II.Trở ngại của doanh nghiệp đối với quyết định. 18

PHẦN iv: LỜI KẾT 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY