Tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n - Ankan

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

DANH MỤC SƠ ĐỒ

MỞ ĐẦU 1

1.1. Giới thiệu về quá trình đồng phân hóa n-ankan 3

1.1.1. Quá trình đồng phân hóa n-ankan 3

1.1.2. Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình đồng phân hoá 4

1.1.3. Đặc điểm nhiệt động học 5

1.2. Chất xúc tác cho quá trình đồng phân hóa n-ankan 6

1.2.1. Phân loại xúc tác của quá trình đồng phân hóa n-ankan 6

1.2.2. Cơ chế phản ứng 8

1.3. Giới thiệu về xúc tác SO42-/ Fe2O3.Al2O3 9

1.3.1. Giới thiệu về Fe2O3 10

1.3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất xúc tác SO42-/ Fe2O3.Al2O3 12

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 15

2.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 15

2.2. Phương pháp phổ EDX 17

2.3. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 19

2.4. Phương pháp phân tích nhiệt (IR) 22

2.5. Phương pháp TPD_NH3 23

2.6. Phương pháp đánh giá hoạt tính xúc tác 24

2.7. Phương pháp sắc ký khối phổ (GC-MS) 27

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29

3.1. Tổng hợp xúc tác x%SO42-/Fe2O3 và x%SO42-/yFe2O3-zAl2O3 29

3.1.1. Hóa chất thiết bị 29

3.1.2. Quy trình tổng hợp 29

3.1.3. Các xúc tác được tổng hợp 31

3.2. Các phương pháp đặc trưng tính chất xúc tác 32

3.2.1. Nhiễu xạ tia X 32

3.2.4. Phương pháp phổ IR . 38

3.2.5. Phổ EDX 39

3.3. Đánh giá hoạt tính xúc tác qua phản ứng đồng phân hóa n-hexan 40

KẾT LUẬN 42

PHỤ LỤC 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY