Tổng hợp đề thi môn kinh điển Mac_lênin (kèm đáp án)

Câu 1: Xác định lượng giá trị hàng hóa của hai ngành công nghiệp và nông nghiệp có gì khác nhau? Vì sao? (6đ) Câu 2: Nêu bản chất của nền dân chủ XHCN? Làm thế nào để dân chủ hóa đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay? (4đ) Câu 1: So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa chất và lượng của giá trị hàng hóa? Lượng của giá trị hàng hóa được đo lường như thế nào? Phân biệt thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động cần thiết?Câu 2: Tại sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH vẫn còn tồn tại tôn giáo? Các anh (chị) hiểu thế nào về "tự do tín ngưỡng và tôn giáo trên cơ sở pháp luật" của Đảng và Nhà nước ta?

Câu 1: Xác định lượng giá trị hàng hóa của hai ngành công nghiệp và nông nghiệp có gì khác nhau? Vì sao? (6đ)

Câu 2: Nêu bản chất của nền dân chủ XHCN? Làm thế nào để dân chủ hóa đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay? (4đ)

Câu 1: So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa chất và lượng của giá trị hàng hóa? Lượng của giá trị hàng hóa được đo lường như thế nào? Phân biệt thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động cần thiết?

Câu 2: Tại sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH vẫn còn tồn tại tôn giáo? Các anh (chị) hiểu thế nào về "tự do tín ngưỡng và tôn giáo trên cơ sở pháp luật" của Đảng và Nhà nước ta?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY