Tổng hợp công thức Toán lớp 11

Gọi A là biến cố liên quan đến phép thử T,  là không gian mẫu (tất cả các kết quả có

thể xảy ra của phép thử)

KH: n A ( ) là số các kết quả thuận lợi cho A (số phần tử của tập A)

n( )  là số các kết quả có thể xảy ra (số các phần tử của  )

Xác suất của biến cố A là: ( ) ( )

2. Hai biến cố A, B được gọi là xung khắc nếu A, B không đồng thời xảy ra

3. Hai biến cố A, B gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này

không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.

4. Gọi A biến cố liên quan đến phép thử T, tập  \ A được gọi là biến cố đối của biến cố

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY