Tổng hợp câu hỏi trắc ngiệm Vật lý nâng cao

10. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một quả cầu khối lượng m = 0,4 kg gắn vào lò xo có độ cứng k. Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi vật đứng yên, lò xo dãn 10cm. Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc v0 = 60 cm/s hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Tọa độ quả cầu khi động năng bằng thế năng làA. 0,424 m B. ± 4,24 cm C. -0,42 m D. ± 0,42 m11. Năng lượng của một con lắc đơn dao động điều hòa A. tăng 9 lần khi biên độ tăng 3 lần.B. giảm 8 lần khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 2 lần.C. giảm 16 lần khi tần số tăng 3 lần và biên độ giảm 9 lần.D. giảm lần khi tần số dao động tăng 5 lần và biên độ dao động giảm 3 lần.

10. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một quả cầu khối lượng m = 0,4 kg gắn vào lò xo có độ cứng k. Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi vật đứng yên, lò xo dãn 10cm. Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc v0 = 60 cm/s hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Tọa độ quả cầu khi động năng bằng thế năng là

A. 0,424 m

B. ± 4,24 cm

C. -0,42 m

D. ± 0,42 m

11. Năng lượng của một con lắc đơn dao động điều hòa

A. tăng 9 lần khi biên độ tăng 3 lần.

B. giảm 8 lần khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 2 lần.

C. giảm 16 lần khi tần số tăng 3 lần và biên độ giảm 9 lần.

D. giảm lần khi tần số dao động tăng 5 lần và biên độ dao động giảm 3 lần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY