Tổng hợp các đề thi thử Đại học môn Hóa trên cả nước

Câu 38:Cho hỗn hợp X gồm (K, Al) nặng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn X trong nước được dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào Y nhận thấy khi thêm được 100 ml thì b ắt đầu có kết tủa, và khi thêm được V ml thì thu được 3,9 gam kết tủa trắng keo. Giá trị của V v à phần trăm khối lượng K trong X là:A. 50 ml hoặc 350 ml và 66,67 % B. 50 ml hoặc 250 ml và 74,29 %C. 150 ml hoặc 250 ml và 74,29 % D. 150 ml hoặc 350 ml và 66,67 %Câu 39:Cho 2,56 gam đồng phản ứng hoàn toàn với 25,2 gam dung dịch HNO360% thu được dung dịch X. Hãy xác định nồng độ % của các chất tan trong X biết rằng nếu thêm 210ml dung dịch KOH 1M v ào X rồi cô cạn và nung sản phẩm thu được tới khối lượng không đổi thì được 20,76 gam chất rắn.A. 28,66% B. 26,15% C. 75,12% D. 17,67%Câu 40:Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch chứa 0,29 mol HNO3 loãng (v ừa đủ) thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01mol khí NO. Giá trị của m l àA. 8,1 gam B. 13,5 gam. C. 2,07 gam. D. 1,35 gam.

Câu 38:Cho hỗn hợp X gồm (K, Al) nặng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn X trong nước được dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào Y nhận thấy khi thêm được 100 ml thì b ắt đầu có kết tủa, và khi thêm được V ml thì thu được 3,9 gam kết tủa trắng keo. Giá trị của V v à phần trăm khối lượng K trong X là:

A. 50 ml hoặc 350 ml và 66,67 % B. 50 ml hoặc 250 ml và 74,29 %

C. 150 ml hoặc 250 ml và 74,29 % D. 150 ml hoặc 350 ml và 66,67 %

Câu 39:Cho 2,56 gam đồng phản ứng hoàn toàn với 25,2 gam dung dịch HNO360% thu được dung dịch X. Hãy xác định nồng độ % của các chất tan trong X biết rằng nếu thêm 210ml dung dịch KOH 1M v ào X rồi cô cạn và nung sản phẩm thu được tới khối lượng không đổi thì được 20,76 gam chất rắn.

A. 28,66% B. 26,15% C. 75,12% D. 17,67%

Câu 40:Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch chứa 0,29 mol HNO3 loãng (v ừa đủ) thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01mol khí NO. Giá trị của m l à

A. 8,1 gam B. 13,5 gam. C. 2,07 gam. D. 1,35 gam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY