Tổng hợp bài tập Hợp ngữ

Bài 6: Viết chương trình hiển thị dòng chữ "KHOA TIN HOC" có mầu đỏ nềnđen rồi xuống dòng và đảo ngược dòng chữ đó.Giảicode segmentassume cs:code,ds:codeorg 100hbegin:mov ax,0b800hmov ds,axd=5c=10mov al,'K'mov ah,65mov di,(d*80+c)*2

Bài 6: Viết chương trình hiển thị dòng chữ "KHOA TIN HOC" có mầu đỏ nền

đen rồi xuống dòng và đảo ngược dòng chữ đó.

Giải

code segment

assume cs:code,ds:code

org 100h

begin:

mov ax,0b800h

mov ds,ax

d=5

c=10

mov al,'K'

mov ah,65

mov di,(d*80+c)*2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY