Tóm tắt Luận vănĐịnh hướng nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường hiện nay

ỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài:. 4

2. Ý nghĩa của đề tài. 7

2.1. Ý nghĩa khoa học:. 7

2.2. Ý nghĩa thực tiễn: . 7

3. Mục đích nghiên cứu: . 7

4. Đối tượng nghiên cứu, khách thẻ, phạm vi nghiên cứu: . 8

4.1. Đối tượng nghiên cứu . 8

4.2. Khách thể nghiên cứu: . 8

4.3. Phạm vi nghiên cứu:. 8

5. Phương pháp thu thập thông tin . 8

6. Giả thuyết nghiên cứu:.10

7. Khung lý thuyết:.11

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH . .

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:

1.1. Các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu:.

1.1.1.Thuyết hành động xã hội. .

1.1.2. Thuyết tương tác biểu trưng:.

1.1.3. Thuyết xã hội hóa:. .

1.1.4. Lý thuyết về giới và lao động.

1.1.5. Mạng lưới xã hội. .

1.1.6. Thuyết gán nhãn. .3

1.2. Các khái niệm. .

1.2.1 Khái niêm sinh viên:. .

1.2.2. Khái niệm nhận thức:. .

1.2.3. Khái niệm định hướng. .

1.2.4 Khái niệm định hướng giá trị:.

1.2.5. Khái niệm nơi làm việc:. .

1.2.6 Khái niệm thị trường. .

1.3. Tổng Quan vấn đề nghiên cứu và Địa bàn nghiên cứuError! Bookmark not de

1.3.1. Tổng Quan vấn đề nghiên cứu.

1.3.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.

CHưƠNG II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.30

2.1. Định hướng việc làm của sinh viên ..

2.2 Những yếu tố tác động đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên

2.1.1. Tác động của gia đình đến định hướng nghề nghiệp củasinh viên: . .

2.1.2. Tác động của Nhà trường đến định hướng nghề nghiệpcủa sinh viên:. .

2.3. Định hướng về nơi làm việc của sinh viên:.

2.4. Định hướng về Thu nhập sau khi ra trường của sinh viên

2.5. Định hướng về khu vực làm việc của sinh viên.

2.6. Một số nguyên nhân dẫn tới định hướng nghề nghiệp của sinh

viên sau khi ra trường hiện nay..

2.7. Một số dự báo về định hướng việc làm của sinh viên trong nhữngnăm tới..

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ..4

3.1. Kết luận:..

3.2. Khuyến nghị: ..

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY