Tóm tắt Luận vănChiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) qua một số công trình của người Pháp

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1

3. Mục đích, đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu 6

4. Nguồn tư liệu 6

5. Phương pháp nghiên cứu 7

6. Đóng góp của luận văn 7

7. Cấu trúc của luận văn 7

Chương 1 VỀ NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH 8

1.1. Nước Pháp và mục tiêu tái chiếm Đông Dương 8

1.1.1. Đông Dương dưới ách thống trị Nhật - Pháp 8

1.1.2. Quan điểm thực dân của tướng De Gaulle về vấn đề Đông Dương 10

1.1.3. Tướng De Gaulle ráo riết chuẩn bị tái chiếm Đông Dương 12

1.2. Thực dân Pháp bước đầu tái xâm lược Đông Dương (9.1945 –12.1946)19

1.2.1. Thực dân Pháp gây chiến ở Nam bộ 19

1.2.2. Âm mưu và hoạt động của Pháp ở miền Bắc. Hiệp định Sơ bộ6.3.194624

1.2.3. Pháp ngăn cản và phá hoại việc thi hành Hiệp định Sơ bộ

(6.3.1946 - 19.12.1946)31

Chương 2 VỀ QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH 43

2.1. Hoạt động quân sự và chính trị của Pháp trong giai đoạn 1946-1950 43

2.1.1. Thực dân Pháp lao sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương 43

2.1.2. Về chiến dịch Việt Bắc năm 1947 47

2.1.3. Về giải pháp Bảo Đại 50

2.1.4. Về chiến dịch Biên Giới 54

2.2. Những cố gắng không thành công của Pháp trong những năm 1951-1953 58

2.2.1. Về những nỗ lực giành lại quyền chủ động trong thời kỳ nắm

quyền của tướng De Lattre (1951 - 1952)58

2.2.2. Pháp nỗ lực bình định vùng chiếm đóng và đối phó với các

cuộc tiến công của quân đội Việt Nam (1952 - giữa 1953)63

2.3. Về chiến dịch Đông - Xuân (1953 - 1954) 68

2.3.1. Sự điều chỉnh chiến lược mới của Pháp - Kế hoạch Navarre 68

2.3.2. Điện Biên Phủ được chọn làm điểm quyết chiến chiến lược 70

2.3.3. Về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 742.3.4. Về ý nghĩa, tác động của Điện Biên Phủ 76

Chương 3 VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA PHÁP VÀ SỰ KẾT

THÚC CHIẾN TRANH80

3.1. Quan hệ giữa Pháp và các cường quốc về vấn đề Đông Dương 80

3.1.1. Quan hệ Pháp – Mỹ. 80

3.1.2. Quan hệ Pháp – Anh 84

3.1.3. Quan hệ Pháp - Trung Quốc 86

3.2. Hội nghị Genève về việc chấm dứt chiến tranh Đông Dương 88

3.2.1. Vấn đề Đông Dương trong tính toán của các cường quốc 89

3.2.2. Nước Pháp và Hội nghị Genève về Đông Dương 90

3.2.3. Về kết quả, ý nghĩa của Hiệp định Genève 92

3.3. Về nguyên nhân thất bại của Pháp trong chiến tranh Đông Dương 94

3.3.1. Chính phủ Pháp không có đường lối thống nhất điều hànhcuộc chiến94

3.3.2. Binh lực Pháp không đủ, nhất là không quân và sự thiếu quan

tâm của Chính phủ Pháp đến đội quân viễn chinh95

3.3.3. Quân đội Pháp đã buộc phải chiến đấu trong những điều kiện

và theo chiến thuật cũng như chiến lược do phía Việt Nam đặt ra97

3.3.4. Đánh giá không chính xác và coi thường đối phương 98

3.3.5. Tính chất xâm lược phi nghĩa của cuộc chiến đứng về phía Pháp 99

3.4. Về tác động của cuộc chiến tranh Đông Dương đối với nước Pháp 101

3.4.1. Tác động đến tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của

nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ hai101

3.4.2. Tác động của chiến tranh Đông Dương đến quá trình tan rã hệ

thống thuộc địa của đế quốc Pháp103

PHẦN KẾT LUẬN 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY