Tóm tắt Luận văn Xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 3

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 5

6. Những đóng góp mới của luận văn. 6

7. Kết cấu của luận văn. 6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC VỤ ÁN LY HÔN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN. 7

1.1. Khái niệm, đặc điểm xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn. 7

1.1.1. Khái niệm xét xử sơ thẩm án ly hôn của Tòa án nhân dân. 7

1.2. Các giai đoạn của xét xử sơ thẩm án ly hôn . 13

1.2.1. Giai đoạn khởi kiện và thụ lý vụ án ly hôn. 13

1.2.2. Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn . 19

1.2.3. Phiên tòa sơ thẩm vụ án ly hôn. 28

1.3. Pháp luật của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về

xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn. 33

Kết luận Chương 1 . 372

Chương 2: THỰC TRẠNG XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ

ÁN LY HÔN QUA THỰC TIỄN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ . 39

2.1. Thực trạng xét xử các vụ án ly hôn . 39

2.1.1. Khái quát tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân ở

tỉnh Thừa Thiên Huế.39

2.1.2. Tình hình và những kết quả của xét xử các vụ án ly hôn

của Tòa án nhân dân các cấp tại Thừa Thiên Huế từ năm

2007 đến năm 2011. 41

2.1.3. Các yếu tố tác động đến việc xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn. 50

2.2. Thực trạng và nguyên nhân xét xử sơ thẩm các vụ án

ly hôn qua thực ti n tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2007đến năm 2011 . 53

2.2.1. Thực trạng giai đoạn khởi kiện và thụ lý các vụ án ly hôn. 53

2.2.2. Thực trạng giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm các vụán ly hôn . 60

2.2.3. Thực trạng phiên toà sơ thẩm vụ án ly hôn . 68

2.2.4. Những nguyên nhân của hạn chế củ xét xử sơ thẩm vụ

án ly hôn qua thực ti n tỉnh Thừa Thiên Huế. 75

2.3. Đánh giá pháp luật và thực ti n của Việt Nam (trên cơ

sở đối chiếu với pháp luật của Lào) và xét xử sơ thẩmvụ án ly hôn . 77

Kết luận Chương 2 . 783

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ

TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN LY

HÔN QUA THỰC TIỄN TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ HIỆN NAY. 79

3.1. Đảm bảo hiệu quả trong xét xử sơ thẩm các vụ án ly

hôn là yêu cầu cấp bách hiện nay . 79

3.1.1. Xuất phát từ yêu cầu của cải cách tư pháp ở Việt Namhiện nay . 79

3.1.2. Xuất phát từ đòi hỏi khắc phục những hạn chế bất cập

xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn qua thực ti n tỉnh

Thừa Thiên Huế. 81

3.1.3. Xuất phát từ hội nhập quốc tế. 82

3.1.4. Xuất phát từ đặc thù của các vụ án ly hôn. 82

3.2. Những giải pháp bảo đảm hiệu quả xét xử sơ thẩm

các vụ án ly hôn qua thực ti n tỉnh Thừa Thiên Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY