Tóm tắt Luận văn Xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường ở Việt Nam hiện nay

TS. Vũ Minh Tâm trong "Văn hóa môi trường sinh thái - nhân văn và giáo dục nhân cách" đã nghiên cứu về văn hóa ứng xử với môi trường từ việc nghiên cứu mối quan hệ thống nhất và tương tác giữa con người và tự nhiên. PGS,TS. Vũ Trọng Dung trong "Đạo đức sinh thái và giáo dục đạo đức sinh thái" đã chỉ rõ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ba công cụ cơ bản là: kinh tế, pháp luật và đạo đức luôn gắn bó chặt chẽ với nhau trong việc điều chỉnh hành vi của con người.

Tác giả Huỳnh Khái Vinh trong "Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội" đã đưa ra các hướng giải pháp chính để giải quyết vấn đề về môi trường như giải pháp về thể chế; giải pháp về xã hội; giải pháp về giáo dục; giải pháp về đầu tư.

Tác giả Nguyễn Tiến Hùng trong "Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở ngoại thành Hà Nội hiện nay" từ việc nghiên cứu thực trạng bảo vệ môi trường sinh thái ở ngoại thành Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục thực trạng ấy.

Năm 1997, PGS PTS Phạm Thị Ngọc Trầm xuất bản cuốn sách “Môi trường sinh thái vấn đề và giải pháp”. Cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của vấn đề môi trường sinh thái hiện nay trên thế giới, đồng thời đưa ra một số giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề này.

PGS,TS. Phạm Thị Ngọc Trầm trong "Môi trường sinh thái - vấn đề và giải pháp" sau khi chỉ ra thực trạng của môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay đã kết luận: Để khắc phục thực trạng này, một trong những giải pháp cần làm là phải có sự kết hợp giữa mục tiêu kinh tế với mục tiêu sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Năm 2001-2003 Viện nghiên cứu con người đã nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới” do PGS TS Phạm Thành Nghị chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận về ý thức sinh thái cộng đồng, thực trạng ý thức sinh thái cộng đồng và các giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY