Tóm tắt Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 2020

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA

TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

a. Giới thiệu chung

Tập đoàn Tâm Việt (viết tắt là Tâm Việt) được thành lập ngày

21 tháng 10 năm 2001 có trụ sở đặt tại 44B Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà

Nội. Hiện nay, Tập đoàn Tâm Việt gồm: - Công ty TNHH Tâm Việt -

Đào tạo & Tư vấn; Công ty CP Tâm Thế Việt - NLP Việt Nam; Trung

tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt; Công ty Cổ phần Tâm

Việt PR; Công ty CP Đào tạo & Tư vấn Tâm Việt Thái Nguyên; Công

ty TNHH Đào tạo & Tư vấn Tâm Việt Đà Nẵng; Các chi nhánh tại

Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nha Trang, Bình Dương.

b. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 05 tháng 10 năm 2001, Công ty Tâm Việt ra đời. Và sau

đó là đơn vị quản lý chung toàn bộ hệ thống, thực hiện đào tạo cho các9

doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể.

Tháng 8/2008: Hoàn chỉnh bộ tài liệu đào tạo 5 môn công đồng

theo tiêu chuẩn Tâm Việt: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ

năng tư duy, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng quản lý thay đổi bản

thân. Từ đó các môn khác đều được dần chuẩn hóa và nâng cấp, bổ sung.

2.1.2 . Lĩnh vực họat động

“Tâm Việt là tổ chức duy nhất ở Việt Nam chuyên sâu trong

lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cá nhân và xây

dựng văn hóa tổ chức”.

Hiện nay Tâm Việt đang cung cấp: Các khoá đào tạo tại doanh

nghiệp; Các khoá đào tạo chung; Nói chuyện trước công chúng; Cung

cấp giảng viên chuyên nghiệp; Các dịch vụ khác như tư vấn quản lý và

tổ chức các hoạt động liên hoan, kỷ niệm, vui chơi, du lịch kết hợp đào

tạo tập huấn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY