Tóm tắt Luận văn Xác định giá trị tài nguyên du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương bằng phương pháp TCM và CVM

MỤC LỤC

BẢNG QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT.IV

DANH MỤC BIỂU BẢNG.5

DANH MỤC HÌNH VẼ.7

MỞ ĐẦU .8

1. Lí do chọn đề tài .8

2. Mục tiêu nghiên cứu .10

3. Phạm vi nghiên cứu .10

4. Phương pháp nghiên cứu .10

5. Cấu trúc của Luận văn .11

NỘI DUNG . 12

CHưƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ TCM VÀ CVM. 13

1.1. Các quan điểm và phương pháp định giá môi trường. 13

1.2. Lược sử nghiên cứu TCM và CVM.19

1.2.1. Trên thế giới..

1.2.2. Ở Việt Nam. 25

1.3. Nội dung phương pháp TCM ..

1.3.1. Khái niệm..

1.3.2. Cơ sở của phương pháp ..

1.3.3. Nội dung phương pháp luận..

1.3.4. Các bước thực hiện..

1.3.5. ZTCM và ITCM ..

1.3.5.1. ZTCM. 30

1.3.5.2. ITCM ..

1.3.6. Phân tích các yếu tố của chi phí du lịch.

1.3.7. Ưu, nhược điểm của TCM..Xác định giá trị tài nguyên du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương bằng phương pháp TCM và CVM

1.3.7.1. Ưu điểm ..

1.3.7.2. Nhược điểm..

1.4. Phương pháp CVM..

1.4.1. Khái niệm..

1.4.2. Nội dung phương pháp..

1.4.3. Ý nghĩa của phương pháp..

1.4.4. Những khó khăn trong việc ứng dụng CVM.

Tiểu kết chương 1..

CHưƠNG 2. TÀI NGUYÊN DU LỊCH CỦA VưỜN QUỐC GIA CÚCPHưƠNG. 39

2.1. Khái quát về các điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên

Vườn Quốc gia Cúc Phương ..

2.1.1. Vị trí địa lí..

2.1.2. Địa hình. 40

2.1.3. Khí hậu ..

2.1.4. Hệ thực vật..

2.1.5. Hệ động vật..

2.2. Điều kiện kinh tế ư xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn

2.2.1. Dân cư..

2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn..

2.2.2.1. Động người xưa..

2.2.2.2. Bản Mường ..

2.2.2.3. Hang Con Moong ..

2.3. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật và nguồn nhân lực du lịchError! Bookmark not d

2.3.1. Hệ thống giao thông ..

2.3.2. Cơ sở lưu trú ..

2.3.3. Dịch vụ du lịch ..Xác định giá trị tài nguyên du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương bằng phương pháp TCM và CVM

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY