Tóm tắt Luận văn Vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh nam định thực trạng và giải pháp ngăn chặn, khắc phục

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các biểu đồ

Chương I: Vi phạm pháp luật đất đai và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực

đất đai

1.1. Vi phạm pháp luật đất đai và các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật

1.1.3 Nguyên nhân của vi phạm pháp luật

1.2. Vi phạm pháp luật đất đai

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Đặc điểm vi phạm pháp luật đất đai

1.2.3. Nguyên nhân của vi phạm pháp luật đất đai

1.2.4. Các loại vi phạm pháp luật đất đai

1.3. Hệ thống các quy phạm pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm pháp luật trong

lĩnh vực đất đai

1.4. Kinh nghiêm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai của một số các quốc

gia trên thế giới

Chương 2: Thực trạng vi phạm pháp luật đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất

đai trên địa bàn tỉnh Nam Định

2.1. Đặc điểm tự nhiên; kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.2. Đặc điểm xã hội

2.1.3. Đặc điểm kinh tế

2.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định2.2.1. Hệ thống tổ chức và bộ máy quản lý đất đai của tỉnh (từ tỉnh đến cấp xã).

2.2.2. Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai

2.3. Các loại vi phạm pháp uật đất đai và việc xử lý các loại vi phạm pháp luật đất đai

trên địa bàn tỉnh Nam Định

2.3.1. Giai đoạn trước khi có Luật Đất đai năm 1988

2.3.2. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 1988 đến Luật Đất đai năm 1993

2.3.3. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 2003 đến nay

Chương 3: Phương hướng, giải pháp nhằm ngăn chặn và khắc phục vi phạm

pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định

3.1. Phương hương chung

3.2. Các giải pháp nhằm ngăn chặn và khắc phục vi phạm pháp luật đất đai trên địa

bàn tỉnh Nam Định

3.2.1. Nhóm các giải pháp chung cơ bản

3.2.2. Nhóm các giải pháp cụ thể trước mắt

Kết luận chung

Mục lục tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY