Tóm tắt Luận văn Văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn 3 sao tại Hà Nội (chọn trường hợp khách sạn Kim Liên và Công Đoàn)

MỤC LỤC.

NỘI DUNG.

Lời cam đoan.

Mục lục.

Danh mục các bảng.

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ.

PHẦN MỞ ĐẦU. .6

1. Lý do chọn đề tài. .6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.8

3. Nhiệm vụ của đề tài.9

4. Phạm vi nghiên cứu. .9

5. Phương pháp nghiên cứu. .9

6. Cấu trúc của luận văn 10

CHưƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG KINH

DOANH KHÁCH SẠN. .10

1.1. Khái niệm văn hoá, văn hóa ứng xử. .10

1.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa.13

1.3. Văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn. .

1.3.1. Kinh doanh khách sạn. .

1.3.2. Tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn. .

1.4. Những yêu cầu về văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn. .21

1.5. Văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn 3 sao. .

1.5.1. Những tiêu chí xếp hạng khách sạn 3 sao. . .

1.5.2. Những lĩnh vực kinh doanh trong khách sạn. .

1.5.3. Những tiêu chí đánh giá về văn hóa ứng xử trong khách sạn 3 sao. .31

Tiểu kết chương 1 .35

CHưƠNG 2: KHẢO SÁT VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

KIM LIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN. . .

2.1. Giới thiệu chung về khách sạn Kim Liên và Công Đoàn. .

2.1.1 Khách sạn Kim Liên. .

2.1.2. Khách sạn Công Đoàn. .43

2.2. Văn hóa ứng xử của bộ phận lễ tân khách sạn Kim Liên và công Đoàn. .

2.2.1 Khái niệm và đặc điểm công việc của bộ phận lễ tân. . .

2.2.2. Văn hóa ứng xử của bộ phận lễ tân tại khách sạn Kim Liên và khách sạn Công Đoàn. 54

2.2.3. Những tiêu chí góp phần củng cố văn hóa ứng xử của bộ phận lễ tân. .4

2.2.3.1. Biểu hiện bên ngoài của nhân viên lễ tân. . .

2.2.3.2. Thái độ của nhân viên. .

2.2.3.3. Trình độ phục vụ khách. .

2.3. Văn hóa ứng xử của bộ phận buồng. . .

2.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận buồng. .

2.3.2. Phương thức quản lý lao động của bộ phận buồng. .70

2.3.3.Yêu cầu đối với nhân viên của bộ phận buồng.72

2.4. Văn hóa ứng xử của bộ phận bàn, bar, bếp. .74

2.4.1. Nhiệm vụ của bộ phận phục vụ ăn uống. .74

2.4.1.1 Bộ phận Bàn. .74

2.4.1.2. Bộ phận Bar. .

2.4.1.3. Bộ phận Bếp. . .

2.4.2. Những yêu cầu đối với nhân viên phục vụ ăn uống. .

2.4.2.1 . Yêu cầu về sức khỏe và vệ sinh cá nhân. . .

2.4.2.2. Yêu cầu về tư cách đạo đức. .

2.4.2.3. Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và lịch sự xã giao. .80

2.5. Đánh giá chung về văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn 3 sao tại Hà Nội.82

Tiểu kết chương 2 .84

CHưƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VĂN

HÓA ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN KIM LIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.. .

3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp . .

3.1.1. Căn cứ lý luận. .

3.1.1.1. Xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam .86

3.1.1.2. Xu hướng phát triển của ngành kinh doanh khách sạn tại Việt Nam. .

3.1.1.3. Chiến lược phát triển tổng thể của Thủ đô .88

3.1.2. Căn cứ thực tiễn .91

3.1.2.1. Chiến lược phát triển của khách sạn .91

3.1.2.1. Đánh giá thực trạng của văn hóa ứng xử trong kinh doanh khách sạn Kim Liên và

Công Đoàn 92

3.2. Các giải pháp cụ thể. .93

3.2.1. Giải pháp về đào tạo. .93

3.2.2. Đối với bản thân người lao động trong khách sạn .95

3.2.3. Đối với các cơ sở đào tạo du lịch .95

3.2.4. Đối với các khách sạn.96

3.2.5 Đổi mới phong cách giao tiếp và thái độ phục vụ của nhân viên. .

3.2.6. Cần trẻ hóa và phát huy tốt các tố chất cần có của đội ngũ nhân viên. .

3.2.7 Cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên. .99

Tiểu kết chương 3 .1015

KẾT LUẬN 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY