Tóm tắt Luận văn Văn hoá biển trong văn hoá dân gian truyền thống Hải Phòng

MỤC LỤC

Số trang

Mở đầu 2

Nôị dung 7

Chƣơng 1: Diêṇ maọ thành phố biển Hải Phòng 7

1.1. Vị trí địa lí 7

1.2. Lịch sử, con ngườ i Hải Phòng 9

1.3. Đặc trưng văn hoá biển Hải Phòng 12

Chƣơng 2: Văn hoc̣ dân gian trong cá c lễ hội tiêu biểu của

Hải Phòng 22

2.1. Mối quan hê ̣giữa Văn hóa dân gian và văn hoc̣ dân gian 22

2.1.1. Tìm hiểu môṭ số thuâṭ ngữ 22

2.1.2. Mối quan hê ̣giữa Văn hoá dân gian và văn học dân gian 23

2.2. Lễ hôị choị trâu (lễ hôị “Đấu ngưu”) 26

2.2.1. Truyền thuyết dân gian trong lễ hôị choị trâu 26

2.2.2. Thơ ca dân gian trong lễ hôị choị trâu 33

2.2.3. Thơ ca hiêṇ đại trong lễ hội chọi trâu 36

2.2.4. Tín ngưỡng dân gian trong lễ hôị choị trâu 38

2.3. Lễ hôị đền Nghè 45

2.3.1. Nữ tướ ng Lê Chân trong chính sử 46

2.3.2. Truyền thuyết Lê Chân trong Thần tích 48

2.3.3. Truyền thuyết Lê Chân trong lễ hôị 53

Chƣơng 3: Dân ca vùng biển Hải Phòng 59

3.1. Hát Đúm (Thủy Nguyên) 59

3.1.1. Nghê ̣thuâṭ ngôn từ của hát Đúm 60

3.1.2. Thờ i gian và không gian nghê ̣thuâṭ của hát Đúm 61

3.1.3. Nghê ̣thuâṭ diêñ xướ ng của hát Đúm 64

3.2. Ca trù (Thủy Nguyên) 76

3.2.1. Ca trù – môṭ hồn thơ dân tôc̣ 77

3.2.2. Hát trong ca trù 79

Kết luâṇ 83

Phụ lục 86

Tài liệu tham khảo 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY