Tóm tắt Luận văn Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc điều tiết sự phân hóa giàu nghèo trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ PHÂN HÓA GIÀU

NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở

VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1. THỰC TRẠNG CỦA SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1.1. Sự chênh lệch về thu nhập, mức sống, sự hưởng thụ

và tiếp cận các dịch vụ xã hội

Cùng với đà phát triển của kinh tế thị trường, khoảng cách

giàu nghèo tăng nhanh, đặt mối quan hệ giữa các tầng lớp dân cư,

các vùng lãnh thổ giữa các nhóm xã hội vào tình trạng chứa đựng

nhiều cách biệt, bất bình đẳng. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng

gia tăng, tỉ lệ nghèo đói có xu hướng giảm, tỷ lê hộ có số thu nhập

cao ngày càng nhiều lên nhưng chênh lệch giữa số hộ có thu nhập

cao nhất so với số hộ có thu nhập ngày càng thấp ngày càng giatăng.

2.1.2. Tỷ lệ người nghèo cao tập trung chủ yếu ở vùng

nông thôn, vùng khó khăn và sự làm giàu không chính đáng gây

bức xúc trong xã hội

Ở nông thôn, người giàu hiện nay chủ yếu do khả năng

thích ứng nhanh với sản xuất kinh doanh. Họ không chỉ làm nông

nghiệp mà còn làm thêm các nghề khác (làm dịch vụ, làm thủ

công nghiệp, công nghiệp nhỏ, chế biến, xay xát.) Đối với các hộ

giàu, phần thu từ sản xuất nông nghiệp thường dùng cho chi tiêu

sinh hoạt hàng ngày, còn phần thu từ các ngành nghề khác thì dùng11

cho việc mua sắm tài sản cố định để nâng cao mức sống hoặc để

tích luỹ mở rộng sản xuất kinh doanh. Một bộ phận nhỏ các gia

đình giàu lên nhờ có người thân sống và làm việc ở nước ngoài.

Bằng nguồn tài trợ không ít gia đình có điều kiện để nâng cao

mức sống hoặc đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tăng thêm thunhập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY