Tóm tắt Luận văn Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã áp dụng hình thức kế toán

nhật ký chứng từ, hình thức kế toán này tương đối đơn giản và phù

hợp với khả năng của cán bộ kế toán cũng như thực tế tại công ty.

Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành tại

Công ty là sản phẩm hoàn thành, điều này làm đơn giản hóa quá trình

tập hợp, giúp việc tính giá thành cụ thể và chính xác cho mỗi sản

phẩm sản xuất.

Việc xác định chi phí nguyên vật liệu đã tạo điều kiện thuận

lợi để tập hợp trực tiếp chi phí nguyên vật liệu theo từng đơn hàng

riêng biệt. Một thành công trong công tác quản lý chi phí sản xuất

của Công ty là đã tổ chức tốt việc quản lý nguyên vật liệu về mặt

hiện vật, luôn luôn khuyến khích tiết kiệm chi phí sản xuất. Mỗi khi

đưa vào sản xuất một mặt hàng nào đó Công ty đều xây dựng định

mức bán thành phẩm, nguyên vật liệu, điều này phần nào nhằm

khuyến khích việc tiết kiệm nguyên vật liệu. Phòng kế toán Công ty

đã tổ chức theo dõi nguyên vật liệu một cách chặt chẽ từ khi đưa vào

sản xuất đến khi sản xuất ra sản phẩm hoàn thành nhập kho

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY