Tóm tắt Luận văn Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 –hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty CP xây dựng 47

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP

ĐỒNG XÂY DỰNG CUA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

2.2.1. Đặc điểm hợp đồng xây dựng ở Công ty

Công ty cổ phần Xây dựng 47 phân loại HĐXD theo phương

thức để có được hợp đồng, đó là Hợp đồng có được thông qua đấu thầu

và HĐXD có được do chỉ định thầu.

Các tài liệu sau được coi là không thể tách rời của HĐXD như:

- Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Hồ sơ đề xuất tài chính

- Các văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu

- Thông báo trúng thầu; Quyết định chỉ định thầu

- Bản vẽ thiết kế

- Các phụ lục bổ sung nếu có.

2.2.2. Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng ở công ty

a. Nội dung doanh thu hợp đồng xây dựng ở Công ty

Doanh thu HĐXD ở Công ty cổ phần Xây dựng 47 bao gồm:

+ Khoản tiền mà Công ty thu được từ khối lượng hạng mục

công trình hoàn thành được nghiệm thu ghi trên phiếu giá được bên

chủ đầu tư chấp nhận thanh toán.

+ Khoản tiền thu được từ trượt giá các chi phí đầu vào (nếu

trong hợp đồng có quy định và được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán).

+ Khoản tiền thu được do sự thay đổi thiết kế và khối lượng

công việc thực hiện trong hợp đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY