Tóm tắt Luận văn Vấn đề đào tạo nguồn lực thuyền viên ngành hàng hải ở Việt Nam hiện nay

hời kì hiện nay được coi là bắt đầu kỷ nguyên phát triển mới của loài

người. Nguồn lực cho thời kì này tuy được đề cập rất nhiều nhưng nguồn lực

con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất hiện nay. Tất cả các nước khi bước

vào thế kỷ XXI đều nhận thức rằng sự phát triển của quốc gia nhờ vào nguồn

lực số một là nguồn lực con người, trong đó chất lượng của nguồn lực này

được nâng lên không thể bằng con đường nào khác ngoài việc đầu tư phát

triển giáo dục - đào tạo.

Theo Từ điển Hán Việt:“Giáo dục là hoạt động có tổ chức nhằm mục

đích đào tạo con người”.

Trong quan niệm của Giáo dục học, “giáo dục theo nghĩa rộng là quá

trình toàn vẹn hình thành nhân cách được tổ chức một cách có ý thức, có kế

hoạch thông qua các hoạt động, các quan hệ giữa người giáo dục và người

được giáo dục, nhằm truyền đạt và lĩnh hội được những kinh nghiệm xã hội

của loài người đã tích luỹ được”

“Khái niệm giáo dục theo nghĩa hẹp là công tác giáo dục chuyên biệt

do nhà giáo dục tiến hành, nhằm hình thành hệ thống các phẩm chất nhất định

như: đạo đức, thế giới quan, niềm tin, lý tưởng, quan điểm thẩm mỹ, động cơ,

thái độ, và những nét tính cách của nhân cách”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY