Tóm tắt Luận văn Vấn đề công bằng xã hội và trách nhiệm xã hội theo quan niệm của Ki-tô giáo

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 6

Chương 1. CÔNG BẰNG XÃ HỘI THEO KITÔ GIÁO

1.1. Tìm hiểu chung về đạo Kitô.

1.2 Khái niệm chung về công bằng xã hội.

1.3 Quan niệm của Kitô giáo về vấn đề công bằng xã hội

Chương 2. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THEO KITÔ GIÁO.

2.1 Quan niệm về trách nhiệm xã hội.

2.2 Vấn đề trách nhiệm xã hội theo quan niệm của Kitô giáo .

2.2.1 Trách nhiệm của con người đối với những vấn đề về môi trường..

2.2.2 Trách nhiệm của con người đối với xã hội và ngược lại.

2.2.3 Trách nhiệm của con người đối với gia đình và với chính mình.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY