Tóm tắt Luận văn Vai trò giám sát của quốc hội Việt Nam trong quá trình đàm phán, kí kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế

MỤC LỤC

TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ

THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ . .55

2.1. Thực trạng pháp luật quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội 55

2.1.1. Lịch sử hình thành chế định giám sát của Quốc hội trong quá trình

đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. .55

2.1.2. Những hạn chế của pháp luật thực định quy định về hoạt động giám

sát của Quốc hội trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện

điều ước quốc tế .64

2.2. Thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong quá trình

đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế .70

2.2.1. Thực trạng Quốc hội giám sát những điều ước quốc tế đang hình

thành (đàm phán, ký kết, gia nhập) .71

2.2.2. Thực trạng giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện điều ước quốc

tế . 76

CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU

QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ

THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ .80

3.1. Quan điểm chỉ đạo 80

3.2. Những yêu cầu khách quan và điều kiện cần thiết để đổi mới hoạt động

giám sát của Quốc hội .84

3.3. Một số giải pháp 94

KẾT LUẬN .108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . .110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY