Tóm tắt Luận văn Vai trò của khoa học – công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

CHƯƠNG 1

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC -

CÔNG NGHỆ

1.1.1. Các khái niệm khoa học, công nghệ

* Khái niệm khoa học

Thuật ngữ khoa học xuất hiện từ rất sớm, nó phản ánh một

hình thức hoạt động sáng tạo đặc biệt, chiếm vị trí hết sức quan trọng

trong đời sống xã hội của con người. Từ các quan niệm khác nhau về

khoa học trong các từ điển, có thể hiểu một cách khái quát: Khoa học

là một hệ thống tri thức được khái quát từ thực tiễn và được thực tiễn

kiểm nghiệm, phản ánh dưới dạng lôgíc trừu tượng những thuộc tính,

kết cấu, những mối liên hệ bản chất, những qui luật của tự nhiên, xã

hội và bản thân con người.

Tùy theo mục đích nghiên cứu và cách tiếp cận, chúng ta có

thể phân tích khái niệm khoa học ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ở

mức độ khái quát, khoa học được hiểu ở các góc độ sau:

Thứ nhất, khoa học là một hình thái ý thức xã hội.

Thứ hai, khoa học là một hoạt động xã hội đặc thù.

Thứ ba, khoa học là một hệ thống tri thức của nhân loại về tự

nhiên, xã hội và con người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY