Tóm tắt Luận văn Ứng dụng thuật toán map reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm

CHƢƠNG 2.

NỀN TẢNG TÍNH TOÁN PHÂN TÁN HADOOP

MAP REDUCE

2.1. GIỚI THIỆU NỀN TẢNG HADOOP

2.1.1. Hadoop là gì?

Apache Hadoop hay Hadoop là một software framework hỗ

trợ các ứng dụng phân tán dữ liệu chuyên sâu theo một giấy phép

miễn phí. Nó cho phép các ứng dụng làm việc với hàng ngàn máy

tính tính toán độc lập và petabyte dữ liệu. Hadoop được bắt nguồn từ

các bài báo MapReduce của Google và Google File System (GFS).

Hadoop là một trong những dự án hàng đầu của Apache, được

xây dựng và được sử dụng bởi một cộng đồng những người đóng góp

toàn cầu, viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Yahoo! đã đóng góp lớn

nhất cho dự án, và Hadoop được sử dụng rộng rãi trên khắp các

doanh nghiệp của nó

2.1.2. Lịch sử Hadoop

2.1.3. Các thành phần của Hadoop

2.1.4. Ứng dụng của Hadoop trong một số công ty

2.1.5. Tổng quan của một Hadoop cluster

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY