Tóm tắt Luận văn Ứng dụng mô hình Holsat để đo lường mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế tại điểm đến Huế

Tribe và Snaith (1998) phát triển mô hình Holsat và sử dụng

nó để đánh giá sự hài lòng của kỳ nghỉ tại khu nghỉ mát nổi tiếng của

Varadero, Cuba. Mô hình Holsat đo lường sự hài lòng của một khách

du lịch với trải nghiệm về kỳ nghỉ của họ tại một điểm đến hơn là

một dịch vụ cụ thể. Hơn nữa, nó không sửdụng một danh sách

cốđịnh các thuộc tính, chung cho tất cả các điểm đến mà các thuộc

tính được tạo ra phù hợp với từng điểm đến cụ thể vì mỗi điểm đến

du lịch có nét độc đáo riêng. Một đặc điểm quan trọng của công cụ

Holsat là xem xét đến các thuộc tính tích cực cũng như các thuộc

tính tiêu cực khi diễn tả các đặc tính chủ chốt của một điểm đến.

Một thang đo Likert (5 lựa chọn) được sử dụng để cho điểm

từng thuộc tính ở cả “kỳ vọng” và “cảm nhận”. Sự khác biệt về

điểm số trung bình giữa “kỳ vọng” và “cảm nhận” đối với từng

thuộc tính mang lại sự đo lường định lượng về mức độ hài lòng của

du khách. Các kết quả được trình bày trên một ma trận, theo đó

điểm của cả thuộc tính tích cực và tiêu cực sẽ được biểu diễn trên

các ma trận riêng biệt với cảm nhận (trục X) và Kỳ vọng (trục Y).

Các vùng “Được” và “Mất” được phân định bởi “Đường vẽ”

- là đường chéo 45 độ. “Được” đại diện cho những thuộc tính mà

kỳ vọng của người tiêu dùng được đáp ứng hoặc vượt quá, “Mất”

miêu tả những mong đợi của người tiêu dùng không được đáp ứng

và “Đường vẽ” đưa ra một kết hợp chặt chẽ giữa những mong đợi

và cảm nhận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY