Tóm tắt Luận văn Ứng dụng logic mờ xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi

Trong luận văn này, tác giả đã trình bày những kiến thức tổng

quan về trắc nghiệm thích nghi , Logic mờ, lý thuyết đáp ứng cau hỏi,

so sánh các mô hình trắc nghiệm thích nghi đã tồn tại, xây dựng mô

hình trắc nghiệm thích nghi theo mô hình đã xây dựng và đánh giá

một số kết quả đạt được.

Đề tài đã thực hiện xây dưng thành công mô hình trắc nghiệm

thích nghi dựa trên lý thuyết Logic mờ kết hợp lý thuyết IRT 3 tham

số. Sử dụng mô hình đã xây dựng và tiến hành xây dựng hệ thống trắc

nghiệm thích nghi để đánh giá năng lực ( kiến thức) thí sinh cho môn

học Lập trình Web cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường

CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng. Hệ thống TNTN đã xây

dựng hoạt động một cách mềm dẻo, linh hoạt, có tính chính xác cao

và khắc phục những thiếu sót, nhược điểm còn tồn đọng của các hệ

thống TNTN đã tồn tại, và nâng cao hiệu quả, tính chính xác trong

công tác kiểm định và đánh giá năng lực (kiến thức) thí sinh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY