Tóm tắt Luận văn Ứng dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải

CHƯƠNG 3.

XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI CÔNG TY

ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG BẰNG CHƢƠNG TRÌNH ACCESS

3.1. TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1.1. Hệ thống thu thập số liệu công tơ từ xa AMI

3.1.2. Hệ thống thu thập số liệu công tơ đầu nguồn từ xa DSPM

3.1.3. Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng CMIS

3.2. TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS

3.2.1. Giới thiệu chung

3.2.2. Các thành phần của Access

3.3. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI BẰNG CHƢƠNG TRÌNH ACCESS

3.3.1. Lựa chọn mẫu phụ tải

3.3.2. Sơ đồ thuật toán

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY