Tóm tắt Luận văn Tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của Nho giáo với việc xây dựng đạo đức cán bộ lãnh đạo ở Đà Nẵng hiện nay

CHƯƠNG 2

ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÁN BỘ CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC

NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

2.1. ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ CÁCH MẠNG

2.1.1. Vai trò của đạo đức cách mạng đối với người cách

mạng và sự nghiệp cách mạng

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có đạo đức

cách mạng. Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,

“Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cán bộ cách mạng.

Bởi vì, muốn làm cách mạng trước hết con người phải có lương tâm

trong sáng, có đức tính cao đẹp.

Đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi

thử thách. Và đối với người cán bộ đảng viên, thì đạo đức là sức

mạnh tinh thần, là vũ khí sắc bén.

Người cán bộ cách mạng là con người phát triển toàn diện cả

phẩm chất và năng lực, cả đạo đức và tài năng.

Sự suy thoái về đạo đức là khởi điểm của sự suy thoái và tha

hoá về chính trị, cho nên cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn

luyện đạo đức cách mạng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Đạo đức cách mạng là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ

nghĩa xã hội. Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ tốt đẹp nhất trong

tiến trình phát triển của lịch sử xã hội loài người từ trước tới nay.

Bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đặt cho

nhân dân ta một trách nhiệm mới. Xây dựng những phẩm chất đạo

đức cho con người mới Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY