Tóm tắt Luận văn Tu tuởng nhân học xã hội trong kinh thánh

Trong cuốn “Tôn giáo học nhập môn”, Nxb Tôn giáo, Hà Nội (2006), Đỗ

Minh Hợp (chủ biên), cho rằng học thuyết xã hội Công giáo là tổng thể những

quan điểm chính trị ư xã hội, kinh tế và đạo đức, không những là sự luận chứng

về mặt triết học, xã hội và đạo đức mà còn là sự luận chứng về thần học, là việc

viện dẫn vào Kinh thánh. Học thuyết xã hội Công giáo đã vạch ra những biểu

hiện khủng hoảng của nền văn minh, đó là thói ích kỷ, thái độ thờ ơ đối với đau

khổ của người khác, và cho rằng lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng ấy là phải

quay về với các giá trị Kiưtô giáo, với nền văn minh của tình yêu.

Trong cuốn “Tôn giáo: lý luận xưa và nay”, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí

Minh, 2006, Đỗ Minh Hợp (chủ biên), đã chỉ ra tính đặc thù của triết học xã hội

Kiưtô giáo nguyên thủy phản ánh tập trung vào hai phương diện quan trọng nhất

của tôn giáo mới. Thứ nhất, nó truyền bá sự bình đẳng giữa con người với con

người, dù rằng đó chỉ là sự bình đẳng về “tội lỗi” của con người trước Thiên

Chúa. Thứ hai, nó lên án sự giàu có và lòng tham lam với câu nói nổi tiếng của

Chúa Giêưsu: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước

Thiên Chúa” (Mt 19,24), [38, tr.1632], đồng thời nhấn mạnh đến nghĩa vụ lao

động của mọi người với tư tưởng “không lao động thì đừng ăn”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY