Tóm tắt Luận văn Tư duy lý luận của đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (qua thực tế ở tỉnh Thanh Hóa)

MỤC LỤC

Mở đầu. 1

Chương 1. Tư duy lý luận và vai trò của tư duy lý luận đối với hoạt động

quản lý của đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học.7

1.1. Tư duy lý luận - khái niệm và đặc điểm. 7

1.1.1. Tư duy lý luận. 7

1.1.2. Một số đặc điểm cơ bản của tư duy lý luận . 18

1.2. Thực chất hoạt động quản lý và vai trò của tư duy lý luận đối với hoạt

động quản lý của hiệu trưởng các trường Tiểu học. 22

1.2.1. Thực chất hoạt động quản lý của người hiệu trưởng tiểu học . 22

1.2.2. Vai trò của tư duy lý luận đối với hoạt động quản lý của hiệu trưởngtiểu học. 27

Chương 2. Thực trạng tư duy lý luận của đội ngũ hiệu trưởng các trường

tiểu học ở Thanh Hoá hiện nay. .31

2.1. Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ Hiệu trưởng các trường tiểu học ở

Thanh Hóa hiện nay - Ưu điểm và nguyên nhân. 31

2.1.1. Ưu điểm. 31

2.1.2. Nguyên nhân. 41

2.2. Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ Hiệu trưởng các trường tiểu học ở

Thanh Hóa hiện nay - Hạn chế và nguyên nhân . 42

2.2.1. Hạn chế. 42

2.2.2. Nguyên nhân. 49

Chương 3. Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao trình độ tư duy lý

luận cho đội ngũ Hiệu Trưởng các trường tiểu học ở Thanh Hoá

hiện nay. .59

3.1. Phương hướng . 59

3.1.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tư duy lý luận cho đội ngũ hiệu trưởng các

trường tiểu học ở Thanh Hóa trong thời kỳ mới . 65

3.1.2. Định hướng đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện nâng cao

tư duy lý luận cho đội ngũ các hiệu trưởng tiểu học . 673.1.3. Định hướng đổi mới phương thức bồi dưỡng để thực hiện nâng cao tư

duy lý luận cho đội ngũ các hiệu trưởng tiểu học . 69

3.2. Một số giải pháp chủ yếu. 69

3.2.1. Đề cao giáo dục và tự giáo dục. 70

3.2.2. Cải thiện môi trường kinh tế xã hội . 70

3.2.3. Tăng cường hoạt động thực tiễn . 72

3.2.4. Đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ hiệu trưởng tiểu học cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đặc

điểm đối tượng. . 73

3.2.5. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ và rèn luyện

phương pháp tư duy lý luận cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểuhọc . 74

3.2.6. Đổi mới công tác cán bộ của Ngành Giáo dục theo hướng sử dụng đúng

người, đúng việc, khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý học tập, rèn

luyện nâng cao trình độ văn hóa, trình độ tư duy lý luận. 76

Kết luận . 78

Danh mục tài liệu tham khảo. 80

Phụ lục . 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY