Tóm tắt Luận văn Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 5

CHƯƠNG 1.9

1.1. Khái lược về hợp đồng nhượng quyền thương mại. 9

1.1.1. Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại. 9

1.1.2. Đặc điểm hợp đồng nhượng quyền thương mại . 13

1.1.3. Phân loại nhượng quyền thương mại. 15

1.1.4. Vai trò và ý nghĩa của nhượng quyền thương mại . 20

1.2. Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại.21

1.2.1. Khái niệm tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại . 21

1.2.2. Đặc điểm của các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nhượng quyền thương mại.25

1.3. Những tranh chấp có thể phát sinh từ hợp đồng nhượng quyền thương mại 27

1.3.1. Giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại và những tranh chấp liên quan. 27

1.3.2. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại và những tranh chấp liên quan. 30

1.3.3. Hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại và những tranh chấp liên quan. 42

1.4. Các hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại. 44

CHƯƠNG 2.46

2.1. Một số loại tranh chấp phổ biến phát sinh từ hợp đồng nhượng quyền thươngmại . 46

2.2. Tranh chấp và giải pháp giải quyết tranh chấp cụ thể . 52

2.2.1. Tranh chấp về tài liệu công bố . 52

2.2.2. Tranh chấp về thoả thuận ràng buộc. 54

2.2.3. Tranh chấp do thay đổi hệ thống . 57

2.2.4. Tranh chấp do vi phạm thoả thuận cạnh tranh. 58

2.2.5. Tranh chấp về chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba . 63

2.3. Nguyên nhân của tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại. 67

2.4. Chế tài áp dụng đối với vi phạm hợp đồng nhượng quyền thương mại. 72

CHƯƠNG 3.742

3.1. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại liên quan trực tiếp đến giải

quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nhượng quyền thương mại. 74

3.1.1. Điều khoản về chọn luật áp dụng . 74

3.1.2. Điều khoản về giải quyết tranh chấp . 75

3.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại.. 76

3.2.1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại bằng toà án. 78

3.2.2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại bằng thương lượng 79

3.2.3. Giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại bằng hoà giải. 80

3.2.4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại bằng trọng tài. 84

3.3. Một số kiến nghị. . 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO.96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY