Tóm tắt Luận văn Trang phục nữ của người dao quần trắng (xã Hùng Đức – huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. Tổng quan địa bàn nghiên cứu .8

1.1. Người Dao Quần Trắng ở xã Hùng Đức và thôn Văn Nham .8

1.2. Đặc điểm về kinh tế.10

1.3. Đặc điểm về xã hội.13

1.4. Một số đặc điểm về văn hóa.14

Tiểu kết chương 1.22

Chương 2. Trang phục nữ truyền thống của người Dao Quần Trắng và biếnđổi.24

2.1. Quá trình làm ra bộ trang phục .24

2.2. Các thể loại Y phục .32

2.3. Đồ trang sức .43

2.4. Các mô típ hoa văn trang trí trên trang phục .45

2.5. Một số thay đổi của bộ trang phục cổ truyền.48

Tiểu kết chương 2.50

Chương 3. Những giá trị và vấn đề biến đổi của bộ trang phục nữ người Dao

Quần Trắng.52

3.1. Giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ.52

3.2. Giá trị văn hóa.57

3.3. Những nhận định xung quanh việc biến đổi trang phục nữ người Dao Quần

Trắng ở thôn Văn Nham.61

3.4. Một số ý kiến về vấn đề bảo tồn trang phục nữ truyền thống của người Dao

Quần Trắng.70

Tiểu kết chương 3.71

KẾT LUẬN .74

TÀI LIỆU THAM KHẢO .77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY