Tóm tắt Luận văn Tội tham ô tài sản trong luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Tạ Thu Thuỷ)

Chương 2

NHỮNG TỒN TẠI TRONG QUY ĐỊNH CỦA

PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN

VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

2.1. Những tồn tại trong vận dụng quy định của pháp luật hình sự về tội tham ô

tài sản trong điều tra, truy tố, xét xử từ năm 2002 – 2007

2.1.1 Quy định của pháp luật hình sự

Xung quanh vấn đề phạm vi khách thể của tội tham ô tài sản hiện nay còn có nhiều

quan điểm khác nhau.

Do nhận thức sai lầm về khách thể của tội tham ô tài sản nên trong quá trình điều tra,

truy tố và xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng đã dùng yếu tố khách thể để định tội danh. Mà

việc định tội danh sai tất yếu sẽ đến hậu quả là hình phạt sai, từ đó làm cho hình phạt đã tuyên

không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội (có thể

nhẹ quá hoặc nặng quá), làm cho hình phạt đã tuyên không đạt mục đích. Đồng thời định tội

danh sai sẽ dẫn tới không đảm bảo được tính có căn cứ pháp lý của bản án, làm giảm uy tín và

hiệu lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Một vấn đề vướng mắc nữa trong quá trình áp dụng pháp luật tiến hành điều tra, truy

tố, xét xử tội tham ô tài sản là khái niệm “cơ quan” quy định tại Điều 277 BLHS.

Với khái niệm “cơ quan” như quy định tại Điều 277 BLHS 1999, cách hiểu và tiêu chí

xác định khái niệm còn rất khác nhau. Một số ý kiến cho rằng mặc dù khái niệm “cơ quan”

trong BLHS 1999 có khác (bớt đi hai chữ “nhà nước”) nhưng về bản chất thì không khác,

nghĩa là khi nói đến cơ quan là một tổ chức thì phải hiểu đó chỉ là cơ quan nhà nước. Tuy

nhiên, đa số ý kiến cho rằng, không chỉ quan niệm “cơ quan” trong Điều 277 BLHS chỉ có

nghĩa là cơ quan nhà nước. Mặt khác, các cơ quan nước ngoài, cơ quan quốc tế đóng tại Việt

Nam cũng là chủ thể tham gia một số quan hệ pháp luật của Việt Nam như quyền sở hữu tài

sản tại Việt Nam của các cơ quan này được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Vì thế các cơ quan

này cũng thuộc khái niệm “cơ quan” được quy định tại Điều 277 BLHS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY