Tóm tắt Luận văn Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam (Mai Thị Lan)

Luận văn được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn

đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống

giải pháp, những định hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng,

chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Để đạt được những mục đích trên, luận văn thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận về tội sản xuất, buôn bán hàng giả hiện

nay ở Việt Nam.

- Phân tích các các quy định của Bộ luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

- Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Hình sự đối với tội sản xuất,

buôn bán hàng giả ở Việt Nam; làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên những

vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử.

- Đưa ra các kiến nghị hoàn thiện Bộ luật hình sự nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các

quy định của Bộ luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, góp phần nâng cao hiệu quả đấu

tranh phòng chống tội phạm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY