Tóm tắt Luận văn Tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội: một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 1

Chương 1: Tội cướp giật tài sản trong pháp luật hình sự Việt Nam 7

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm pháp luật hình sự

Việt nam về tội cướp giật tài sản. 7

1.1.1. Giai đoạn trước năm 1999 7

1.1.2. Giai đoạn sau năm 1999 10

1.2.Khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật tài sản 121.2.1. Khái niệm tội cướp giật tài sản 12

1.2.2. Khách thể của tội cướp giật tài sản 13

1.2.3. Chủ thể của tội cướp giật tài sản 15

1.2.4. Mặt khách quan của tội cướp giật tài sản 16

1.2.5. Mặt chủ quan của tội cướp giật tài sản 28

1.3.Trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội tội cướp giật tài sản 31

Chương 2: Tình hình, nguyên nhân, điều kiện của tội cướp giật tài sản

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 36

2.1. Vài nét cơ bản về thành phố Hà Nội. 36

2.2. Tình hình tội cướp giật tài sản tại thành phố Hà Nội từ năm 2001-2005 41

2.3. Những nguyên nhân và điều kiện của tội cướp giật tài sản ở

thành phố Hà Nội từ năm 2001-2005 56

2.4. Thực trạng đấu tranh, phòng chống tội cướp giật tài sản tại

thành phố Hà Nội từ năm 2001-2005 68

2.4.1. Kết quả đấu tranh phòng chống tội cướp giật tài sản 68

2.4.2. Nguyên nhân của những tồn tại trong đấu tranh, chống

tội cướp giật tài sản tại thành phố Hà Nội. 70

2.5. Dự báo về tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. 74

Chương 3: Các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội cướp giật tài sản

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 78

Các biện pháp chung 80

3.1.1.Biện pháp về kinh tế- xã hội 86

3.1.2.Biện pháp về chính sách, pháp luật 83

3.1.3.Biện pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 84

3.1.4.Biện pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực

về an ninh trật tự. 863.2. Các biện pháp cụ thể 89

3.2.1. Biện pháp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội cướp giật tài sản 89

3.2.2.Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội

cướp giật tài sản 91

Kết luận 96

Danh mục tài liệu tham khảo 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY