Tóm tắt Luận văn Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam

ách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã khai sinh ra nước Việt nam

dân chủ cộng hòa, nước ta đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách do

giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và đặc biệt nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh.

Lợi dụng những khó khăn trước mắt về kinh tế, nhiều hành vi tội phạm kinh tế

trong thời kỳ này xuất hiện ngày càng nhiều như; nạn buôn lậu, buôn bán hàng

cấm, làm bạc giả xảy ra rất phức tạp. Trong đó có cả một số cán bộ của các cơ

quan nhà nước, nhà máy công, sở cũng lợi dụng biển thủ công quỹ, nhận hối lộ

Sau khi giành được độc lập, Đảng và Nhà nước ta, mà đứng đầu là Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã khẳng định chính sách pháp luật trong nhà nước dân chủ nhân

dân; "Trước chúng ta đã bị quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân

không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không

được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ" [24,tr. 6]. Nhất quán chủ trương đó, Nhà nước ta đã cho ra đời bản Hiến pháp đầu tiên

của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và các chính sách pháp luật phù hợp với tình

hình thực tế của từng giai đoạn lịch sử góp phần bảo vệ nền độc lập của dân tộc,

bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xây dựng đất nước ổn

định và phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY