Tóm tắt Luận văn Tổ chức quản lý và khai thác sử dụng tài liệu nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 04

Chương 1. Tổng quan về Uỷ ban Kiểm tra TW và phông lưu trữ Uỷ ban

Kiểm tra TW11

1.1. Khái quát về Ủy ban Kiểm tra TW 11

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban Kiểm tra TW 11

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Kiểm tra TW 13

1.1.3. Về quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra TW 15

1.1.4. Tình hình tài liệu của Uỷ ban Kiểm tra TW 16

1.2. Phông lưu trữ Uỷ ban Kiểm tra TW 17

1.2.1. Điều kiện thành lập phông 17

1.2.2. Giới hạn thời gian tài liệu phông lưu trữ Uỷ ban Kiểm tra TW 18

1.2.3. Khối lượng tài liệu thuộc phông Uỷ ban Kiểm tra TW 18

1.2.4. Thành phần và nội dung của tài liệu 20

1.2.5. Ý nghĩa tài liệu phông lưu trữ Uỷ ban Kiểm tra TW 21

1.3. Một số vấn đề chung về công tác tổ chức khoa học tài liệu 25

1.3.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu 25

1.3.2. Công tác phân loại tài liệu 26

1.3.3. Công tác xác định giá trị tài liệu 28

1.3.4. Công tác thống kê và xây dựng công cụ tra cứu tài liệu 30

Chương 2. Công tác tổ chức khoa học và khai thác, sử dụng tài liệu phông

lưu trữ Uỷ ban Kiểm tra TW32

2.1. Đặc điểm, tình hình công tác lưu trữ Uỷ ban Kiểm tra TW 32

2.2. Công tác tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ Ủy ban Kiểm tra TW

2.2.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu 34

2.2.2. Tình hình công tác phân loại tài liệu phông lưu trữ Uỷ ban Kiểm tra TW 40

2.2.3. Công tác xác định giá trị tài liệu 44

2.2.4. Công tác thống kê và xây dựng công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ 53

2.3. Nhận xét về công tác tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ Uỷ ban Kiểmtra TW56

2.3.1. Ưu điểm 56

2.3.2. Hạn chế 58

2.4. Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 60

2.4.1. Đối tượng và các nhóm tài liệu được khai thác 604

2.4.2. Mục đích khai thác, sử dụng tài liệu 63

2.4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ 65

2.4.4. Nhận xét chung về công tác khai thác, sử dụng tài liệu 66

2.5. Nguyên nhân 69

Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức

khoa học và khai thác, sử dụng tài liệu phông lưu trữ Uỷ banKiểm tra TW73

3.1. Về công tác lãnh đạo, quản lý 73

3.2. Về các khâu nghiệp vụ lưu trữ 77

3.2.1 Lập hồ sơ 77

3.2.2. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu 81

3.2.3. Công tác phân loại tài liệu 83

3.2.4. Công tác xác định giá trị tài liệu 89

3.2.5. Xây dựng công cụ tra cứu 91

Kết luận 94

Tài liệu tham khảo 97

Phụ lục 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY