Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố (qua khảo sát tại liên đoàn lao động thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận)

Phần mở đầu 3

Chương 1. Khái quát về Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố

và tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 11

1.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động và hệ thống tổ

chức các cấp của Công đoàn Việt Nam 11

1.1.1 Vị trí của Công đoàn Việt Nam 11

1.1.2 Chức năng của Công đoàn Việt Nam 14

1.1.3 Nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam 16

1.1.4 Đặc điểm hoạt động của Công đoàn Việt Nam 20

1.1.5 Hệ thống tổ chức các cấp của Công đoàn Việt Nam 21

1.2 Tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 27

1.2.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 27

1.2.2 Đặc điểm hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 29

1.2.3 Hệ thống tổ chức các cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 34

1.3 Tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 40

2.1.1 Nội dung, thành phần tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố40

2.1.2 Ý nghĩa tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 43

Tiểu kết chương 1 50

Chương 2. Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại các

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố51

2.1 Nhận thức và sự chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức khoa học

tài liệu lưu trữ tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố51

2.1.1 Những ưu điểm về nhận thức và sự chỉ đạo của lãnh đạo 51

2.1.2 Những hạn chế về nhận thức và sự chỉ đạo của lãnh đạo 56

2.2 Thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố64

Tiểu kết chương 2 73

Chương 3. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ

chức khoa học tài liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 743.1 Các đề xuất về mặt chỉ đạo và điều hành 74

3.2 Các đề xuất về nghiệp vụ lưu trữ 90

3.2.1 Phân loại tài liệu 90

3.2.2 Xác định giá trị và bổ sung tài liệu vào lưu trữ 103

3.2.3 Xây dựng công cụ tra cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thôngtin 115

Tiểu kết chương 3 121

Phần kết luận 122

Tài liệu tham khảo 124

Phần phụ lục 129

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY