Tóm tắt Luận văn Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa

MỤC LỤC

Dẫn luận . 3

Chương 1: Các di tích Pô Nagar/thiên yana ở Khánh Hòa.

1.1.Đôi nét về Khánh Hòa .

1.1.1.Điều kiện tự nhiên ư xã hội.

1.1.2.Lịch sử hình thành vùng đất Khánh Hòa .

1.2. Hệ thống di tích thờ Pô Nagar/Thiên Yana ở Khánh Hòa

1.2.1.Phân bố.

1.2.2.Hình thức thờ tự .

Chương 2. Pô Nagar/thiên yana trong đời sống tâm linh

của người dân Khánh Hòa.

2.1.Nguồn gốc của Pô Nagar/Thiên Yana .

2.1.1.Nữ thần mẹ xứ sở Pô Inư Nagar của người Chăm.

2.1.2.Thánh Mẫu Thiên Y Ana của người Việt.

2.2. Huyền thoại về Pô Nagar/Thiên Yana ở Khánh Hòa

2.2.1. Huyền thoại của người Chăm .

2.2.2. Truyền thuyết của người Việtư Truyện bà Thiên Yana.

2.3 Lễ hội Pô Nagar/Thiên Yana ở Khánh Hòa.

2.4. Pô Nagar/Thiên Yana trong tín ngưỡng của người dân Khánh Hòa .

2.4.1. Tổng quan về tín ngưỡng thờ Pô Nagar/Thiên Yana ở Khánh Hòa.

2.4.2.Trong tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp5

2.4.3.Đối với cư dân biển.

2.4.4.Đối với cư dân lấy trầm .

2.4.5. Đối với các cư dân các ngành nghề khác

Chương 3. Pô Nagar/Thiên Yana trong đời sống văn hóa

dân gian Khánh Hòa .

3.1.Trong văn học dân gian .

3.2. Trong nghệ thuật âm nhạc dân gian truyền thống

Chương 4. Giao thoa văn hóa Việt – Chăm nhìn từ tín

ngưỡng thờ Pô Nagar/Thiên Yana ở Khánh Hòa.

4.1.Giao thoa hóa Việt ư Chăm qua tín ngưỡng thờ Pô Nagar/Thiên Yana ở KhánhHòa .

4.1.1.Qua tên gọi.

4.1.2.Qua huyền thoại.

4.1.3.Qua di tích, di vật .

4.1.4.Qua tín ngưỡng và lễ hội.

4.2. Sự tích hợp văn hóa ấn ư Chăm ư Việt trong tín ngưỡng thờ Mẫu Pô

Nagar/Thiên Yana ở Khánh Hòa .

4.3. Một vài đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Pô

Nagar/Thiên Yana ở Khánh Hòa .

Kết luận .

Tài liệu tham khảo. 15

Phần Phụ lục

Phụ lục 1: Danh sách người cung cấp thông tin 126

hụ lục 2: Chương trình lễ hội Tháp Bà năm 2004 .129

Phụ lục 3: Một số truyền thuyết dân gian về Thiên Yana .1316

Phụ lục 4: Một số nơi thờ tự Thiên Yana 139

Phụ lục 5: Thơ ca về Thiên Yana Thánh Mẫu .145

Phụ lục 6: Văn chầu Thiên Yana 160

Phụ lục 7: Những bài văn tế Thiên Yana 166

Phụ lục 8: ảnh minh họa .177

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY