Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu vế so sánh trong thành ngữ so sánh tiếng Việt và tiếng Anh

Mục lục

Trang

MỞ ĐẦU 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Đối tượng, phạm vi và mục đích nghiên cứu 4

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5

4. Phương pháp và tư liệu nghiên cứu 8

5. Bố cục luận văn 13

Chương 1. Tổng quan lý luận về thành ngữ và thành ngữ so sánh 14

1.1. Con đường hình thành thành ngữ 14

1.2. Các quan niệm về thành ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh. 15

1.2.1. Quan niệm về thành ngữ trong tiếng Việt. 16

1.2.2. Quan niệm về thành ngữ trong tiếng Anh 17

1.3. Phân biệt thành ngữ và một số đơn vị lân cận 22

1.3.1. Phân biệt thành ngữ với tục ngữ 22

1.3.2. Phân biệt thành ngữ với cụm từ tự do 26

1.3.3. Phân biệt thành ngữ với từ ghép 26

1.3.4. Một số trường hợp trung gian 27

1.4. Phân loại thành ngữ. 29

1.5. Nhận diện thành ngữ so sánh tiếng Việt 31

1.6. Nhận diện thành ngữ so sánh tiếng Anh 34

Tiểu kết 36

Chương 2. Cấu trúc thành ngữ so sánh và cấu trúc vế so sánh của

thành ngữ so sánh tiếng Việt và tiếng Anh 38

2.1. Đặc điểm cấu trúc thành ngữ so sánh tiếng Việt 38

2.1.1. Vế A 40

2.1.2. Từ so sánh 43

2.1.3. Vế B 44

2.2. Đặc điểm cấu trúc thành ngữ so sánh tiếng Anh 48

2.2.1. Vế A 52Comparison Idioms 4

2.2.2. Từ so sánh 55

2.2.3. Vế B 55

Tiểu kết 57

Chương 3. Hệ hình ảnh và biểu trưng trong vế B của thành ngữ so

sánh Việt - Anh61

3.1. Một số tiền đề lý luận cho việc so sánh hình ảnh và biểu trưng ở thành

ngữ so sánh Việt – Anh61

3.1.1. Quan niệm về hình ảnh và biểu trưng 61

3.2. Hệ hình ảnh và biểu trưng trong thành ngữ so sánh tiếng Việt vàtiếng Anh 63

3.2.1. Thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh cùng hình ảnh và biểu trưng 64

3.2.2. Thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh cùng biểu trưng nhưng kháchình ảnh68

3.2.3. Thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh cùng hình ảnh nhưng khác

biểu trưng 68

3.2.4. Thành ngữ tiếng Việt không có thành ngữ tiếng Anh tươngđương70

3.2.5. Thành ngữ tiếng Anh không có thành ngữ tiếng Việt tươngđương70

3.3. Các vấn đề đằng sau thành ngữ so sánh 71

3.3.1. Phân loại các hình ảnh đại diện trong vế B theo chủ đề 71

3.3.2. Nhận xét 72

Tiểu kết 78

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY