Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu văn bia Hậu thời Tây Sơn

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

4. Phương pháp nghiên cứu.

5. Đóng góp của luận văn.

6. Kết cấu của luận văn.

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ ĐẶC TRƯNG VĂN BẢN VĂN

BIA HẬU THỜI TÂY SƠN

1.1. Đôi nét về tình hình chính trị văn hóa xã hội thời Tây Sơn

1.2. Tổng quan văn bia Hậu thời Tây Sơn.

1.2.1. Điểm qua văn bia thời Tây Sơn .

1.2.2. Văn bia Hậu thời Tây Sơn.

1.3. Sự phân bố của văn bia Hậu thời Tây Sơn.

1.3.1. Phân bố theo không gian.

1.3.2. Phân bố theo thời gian.

1.4. Đặc trưng văn bản văn bia Hậu thời Tây Sơn.

1.4.1. Hình thức của văn bản bia Hậu thời Tây Sơn.

1.4.1.1. Kích thước của văn bia.

29Tìm hiểu văn bia Hậu thời Tây Sơn

1.4.1.2. Nghệ thuật điêu khắc trên bia.

1.4.1.3. Bố cục của bài văn bia và chữ viết trên bia.

1.4.2. Một số vấn đề văn bản văn bia Hậu thời Tây Sơn.

1.4.2.1. Một số vấn đề về văn bản.

1.4.2.2. Người soạn, người viết và thợ khắc.

1.4.2.3. Chữ Nôm và chữ húy trên văn bia.

Tiểu kết.

Chương 2: GIÁ TRỊ TƯ LIỆU QUA NỘI DUNG VĂN BIA

HẬU THỜI TÂY SƠN

2.1. Vấn đề xây dựng, trùng tu công trình công cộng qua tư

liệu văn bia Hậu thời Tây Sơn

2.1.1. Xây dựng, trùng tu các công trình văn hoá, tín ngưỡng.

2.1.1.1. Xây dựng trùng tu đình.

2.1.1.2. Xây dựng trùng tu chùa.

2.1.1.3. Xây dựng, trùng tu đền, điện, miếu.

2.1.1.4. Xây dựng trùng tu văn chỉ.

3.1.2. Xây dựng, trùng tu các công trình phục vụ phát triển kinh tế

2.1.2.1. Xây dựng cầu.

2.1.2.2. Đắp đê phòng chống thiên tai.

2.1.3. Phong tục, tập quán làng xã.

2.1.3.1. Lệ tế thần.

2.1.3.2. Lệ mừng tuổi ngày tết, lệ chúc thọ.

80Tìm hiểu văn bia Hậu thời Tây Sơn

2.1.3.3. Lệ định lập hậu.

2.2. Tục lập Hậu trong sinh hoạt tín ngưỡng qua tư liệu văn

bia Hậu thời Tây Sơn.

2.2.1. Những điều kiện được lập Hậu.

2.2.1.1. Trường hợp tự nguyện.

2.2.1.2. Trường hợp có điều kiện.

2.2.2. Giá trị vật chất và tinh thần trong việc lập Hậu.

2.2.3. Thể lệ cúng Hậu.

Tiểu kết .

PHẦN KẾT LUẬN.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHẦN PHỤ LỤC.

1. Danh mục văn bia Hậu thời Tây Sơn (xếp theo niên đại).

2. Danh mục tóm tắt văn bia Hậu thời Tây Sơn (xếp theo kí hiệu)

3. Phiên âm, dịch nghĩa 08 văn bia đại diện các dạng lập Hậu

4. Ảnh minh hoạ văn bia Hậu thời Tây Sơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY