Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng qua tiểu thuyết Số đỏ

Trong suốt một thời gian dài sau 1945 tác phẩm của Vũ Trọng Phụng bị rơi vào “nghi án văn học”. Phải chờ tới khi công cuộc đôi mới được tiến hành, vấn đề Vù Trọng Phụng mới dần được sáng tó. Trong bài Nhớ Vũ Trọng Phụng (1956). Hoàng Cầm cho rằng, nhờ tác phẩm cùa Vũ Trọng Phụng nói chung, tiêu thuyết So đò nói riêng, chúng ta thêm hiêu bộ mặt đêu cáng cùa xà hội dưới che độ phong kiến nửa thực dân Pháp. Đồng thời Hoàng cầm khăng định và đề cao văn nghiệp của Vũ Trọng Phụng: “chúng ta càng cần suy nghĩ về nhưng điều Vũ Trọng Phụng tuy chưa nói ra, nhưng đà ký thác trên giấy, đó là nguyện vọng được sống, được xây dựng một xà hội tốt đẹp của con người” [27, 123-124]. Qua bài viết Vũ Trọng Phụng và nhũng tác phẩm của anh (1956), Nguyên Hông chì ra cà những tích cực và hạn che trong sáng tác của Vù Trọng Phụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY