Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu một số cách tân nghệ thuật của một số cây bút nữ thời kỳ 1986 -2006 (Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy)

MỤC LỤC

MỤC LỤC.2

PHẦN MỞ ĐẦU.3

1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.3

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.4

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .13

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.14

5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN.14

PHẦN NỘI DUNG.15

CHƢƠNG 1: NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ CỐT TRUYỆN VÀ KẾT CẤU.15

1.1.Cốt truyện và sự mở rộng dung lƣợng hiện thực.15

1.1.1. Cốt truyện đan xen nhiều mạch truyện .20

1.1.2. Cốt truyện giàu chi tiết sự kiện: .23

1.1.3. Cốt truyện có cấu trúc lỏng:.28

1.2. Những đổi mới trong kết cấu truyện ngắn .31

1.2.1. Kết cấu đảo lộn thời gian của sự kiện.

1.2.2. Kết cấu tâm lí: .

1.2.3. Kết cấu mở (Kiểu kết thúc để ngỏ) .

CHƢƠNG 2: NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT.

2.1. Sự phong phú của thế giới nhân vật: .

2.1.1.Nhân vật lý tưởng.

2.1.2.Nhân vật tha hóa.

2.1.3. Nhân vật bi kịch .

2.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

2.2.1.Không gian nghệ thuật trong việc khắc họa tính cách nhân vật

2.2.2. Đối thoại và độc thoại nội tâm.

2.2.3.Nghệ thuật miêu tả tâm lý.

CHƢƠNG 3: NHỮNG CÁCH TÂN TRÊN PHƢƠNG DIỆN GIỌNG ĐIỆU VÀ NGÔNNGỮ .

3.1. Giọng điệu: .

3.1.1.Giọng hài hước, châm biếm, mỉa mai:.

3.1.2.Giọng trữ tình, suy tư, chiêm nghiệm .

3.2.Ngôn ngữ: .

3.2.1.Những đặc trưng nghệ thuật trong ngôn ngữ của Nguyễn Ngọc Tư: .

3.2.1.1.Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ:.

3.2.1.2.Tính nhip điệu trong văn Nguyễn Ngọc Tư

3.2.2.Những đặc trưng nghệ thuật trong cách sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Thị ThuHuệ .

3.2.2.1.Ngôn ngữ đời thường .

3.2.2.2. Ngôn ngữ có tính cá thể hóa cao độ .

3.2.3.Những đặc trưng nghệ thuật trong cách sử dụng ngôn ngữ của Đỗ Bích Thúy

. 3.2.3.1.Ngôn ngữ mang đậm bản sắc của người dân tộc .

3.2.3.2.Ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu chất thơ .

PHẦN KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY