Tóm tắt Luận văn Thực trạng nhận thức, hành vi về tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do nghiên cứu đề tài .1

2. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn.2

2.1. ý nghĩa lý luận.2

2.2. ý nghĩa thực tiễn.3

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.3

3.1. Mục đích nghiên cứu.3

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .3

4.1. Đối tượng nghiên cứu: .3

4.2. Khách thể nghiên cứu: .3

4.3. Phạm vi nghiên cứu:.4

5. Giả thuyết nghiên cứu.4

6. Phương pháp nghiên cứu.4

6.1. Phương pháp luận.4

6.2. Phương pháp thu thập thông tin. .4

6.2.1. Phân tích tài liệu.4

6.2.2. Phát phiếu trưng cầu ý kiến.4

6.2.3. Phỏng vấn sâu .4

6.3. Phương pháp xử lý số liệu.5

7. Khung lý thuyết .5

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .6

1.1. Cơ sở lý luận .6

1.1.1. Phương pháp luận Mác - xít.6

1.1.2. Các lý thuyết xã hội học chuyên biệt.6

1.1.2.1. Lý thuyết hành vi:.6

1.1.2.2. Lý thuyết xã hội hoá .8

1.1.3. Một số khái niệm công cụ.10

1.1.3.1. Khái niệm nhận thức .102

1.1.3.2. Khái niệm hành vi .10

1.1.3.3. Khái niệm sức khoẻ sinh sản.11

1.1.3.4. Khái niệm Tình dục .11

1.1.3.5. Khái niệm Nạo phá thai .12

1.1.3.6. Khái niệm Biện pháp tránh thai.12

1.1.3.7. Khái niệm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.13

1.1.3.8. Khái niệm sinh viên.13

1.2. Cơ sở thực tiễn.13

1.2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .13

1.2.2. Một số quy định trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản của nước ta .18

1.2.2.1. Quy định về Sức khoẻ sinh sản.18

1.2.2.2. Quy định về nạo phá thai .19

1.2.2.3. Quy định về giáo dục giới tính và SKSS cho vị thành niên.19

CHưƠNG 2: NHẬN THỨC, HÀNH VI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở HÀ

NỘI VỀ VẤN ĐỀ TÌNH DỤC VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI.20

2.1. Một số đặc điểm địa bàn khảo sát và đối tượng khảo sát và mẫu khảo sát.20

2.1.1. Đặc điểm địa bàn khảo sát.20

2.1.1.1. Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội.20

2.1.1.2. Đại học Bách khoa Hà Nội. .20

2.1.1.3. Đại học Văn hoá Hà Nội.21

2.1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của đối tượng khảo sát.21

2.1.3. Đặc điểm mẫu khảo sát: .22

2.2. Nhận thức, hành vi của sinh viên về tình dục và các biện pháp tránh thai.23

2.2.1. Kiến thức, hành vi của sinh viên về sức khoẻ sinh sản.23

2.2.2. Kiến thức, hành vi của sinh viên về quan hệ tình dục .31

2.2.3. Kiến thức, hành vi của sinh viên về phòng tránh thai và nạo hút thai .39

2.2.4. Kiến thức, hành vi của sinh viên về các bệnh lây truyền qua đường tình dục.47

CHưƠNG 3: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHẬN THỨC, HÀNH VI VỀ

TÌNH DỤC VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC.55

3.1. Các yếu tố mang đặc điểm nhân khẩu học xã hội của sinh viên.55

3.1.1. Yếu tố trường học.553

3.1.2. Yếu tố bậc học .57

3.1.3. Yếu tố giới tính .59

3.1.4. Yếu tố địa bàn cư trú.61

3.2. Các yếu tố môi trường, truyền thông và các mối quan hệ xã hội .62

3.2.1. Yếu tố Gia đình.62

3.2.2. Yếu tố nhà trường.64

3.2.3. Yếu tố truyền thông.68

3.2.4. Các yếu tố quan hệ xã hội.70

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.72

1. Kết luận .72

2. Một số khuyến nghị.74

MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY