Tóm tắt Luận văn Thực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi chăm sóc sức khoẻ sinh sản của sinh viên hiện nay

MỤC LỤC

Nội dung Trang

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. 3

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU. 4

DANH MỤC ĐỒ THỊ . 5

PHẦN 1: MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài . 7

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . 9

3. Mục đích nghiên cứu . 10

4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu . 10

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 11

6. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết. 13

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH . 15

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 15

1.1. Cơ sở lý luận của đề tài . 15

1.1.1. Cơ sở lý luận triết học Mác – Lênin . 15

1.1.2. Cơ sở lý luận xã hội học . 16

1.2. Các khái niệm công cụ . 20

1.2.1. Khái niệm hiểu biết, thái độ, hành vi. 20

1.2.2. Khái niệm sinh viên . 23

1.2.3. Khái niệm Sức khoẻ sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thànhniên. 24

1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài. 25

1.3.1. Một số chính sách và văn bản pháp luật liên quan đến SKSS tại ViệtNam. 25

1.3.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 28

1.4. Tổng quan địa bàn nghiên cứu. 322

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI

CHĂM SÓC SKSS CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY. 35

2.1. Đặc điểm đối tượng khảo sát . 35

2.2. Thực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi chăm sóc SKSS của sinh viên

hiện nay . 39

2.2.1. Hiểu biết của sinh viên về SKSS và nguồn cung cấp thông tin vềSKSS . 39

2.2.1.1. Hiểu biết về khả năng sinh sản và thời khoảng thụ thai. 40

2.2.1.2. Hiểu biết và thông tin về các biện pháp tránh thai . 44

2.2.1.3. Hiểu biết về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 53

2.2.1.4. Đánh giá kiến thức chung của sinh viên về SKSS . 66

2.2.2. Thái độ của sinh viên đối với các vấn đề về SKSS . 70

2.2.2.1. Thái độ đối với việc nhận thông tin về BPTT . 70

2.2.2.2. Trinh tiết của người con gái và QHTD trước hôn nhân. 75

2.2.2.3. Nạo phá thai và SKSS . 80

2.2.2.4. Thái độ đối với việc nhận thông tin về HIV/AIDS, người nhiễm HIV

và nguy cơ lây nhiễm HIV của bản thân. 84

2.2.3. Hành vi chăm sóc SKSS của sinh viên . 87

2.3.4. Nhu cầu nhận/được cung cấp những thông tin/dịch vụ chăm sóc

SKSS của sinh viên . 90

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 93

3.1. Kết luận . 93

3.2. Khuyến nghị. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101

PHỤ LỤC. 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY