Tóm tắt Luận văn Thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ RÚT GỌN 7

1.1. Khái niệm và đặc điểm thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 7

1.1.1. Khái niêm thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 7

1.1.2. Đặc điểm thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 9

1.2. Mục đích, yêu cầu của việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng rút gọn 14

1.2.1. Mục đích của việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng rút gọn 14

1.2.2. Yêu cầu của việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng rút gọn 15

1.3. Thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo pháp luật một số nước trên thế giới 18

1.3.1. Thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng dân sự Pháp 19

1.3.2. Thủ tục ra lệnh thanh toán nợ theo pháp luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga 22

1.3.3. Thủ tục rút gọn theo pháp luật tố tụng dân sự Australia 23

1.3.4. Thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng dân sự Nhật Bản 24

1.3.5. Thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng dân sự cộng hòa nhân dân Trung Hoa 27

1.3.6. Thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng dân sự của một số nước khác 29

Kết luận Chương 1 32

Chương 2: NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ RÚT GỌN 33

2.1. Quy định về việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm 33

2.1.1. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn 33

2.1.2. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 34

2.1.3. Khởi kiện và thụ lý vụ án theo thủ tục rút gọn 40

2.1.4. Quy định việc xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục tố tụng rút gọn 42

2.2. Quy định về việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp phúc thẩm 49

2.2.1. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn 49

2.2.2. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn 49

2.3. Thủ tục xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 51

Kết luận Chương 2 53

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THỦ TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ RÚT GỌN Ở VIỆT NAM 54

3.1. Những hạn chế và khó khăn khi áp dụng các quy định về thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 54

3.1.1. Những hạn chế và khó khăn khi áp dụng quy định về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự 54

3.1.2. Những hạn chế và khó khăn khi áp dụng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn để giải quyết vụ án dân sự 57

3.1.3. Những hạn chế và khó khăn về điều kiện phục vụ công tác xét xử của Tòa án theo thủ tục rút gọn 61

3.2. Kiến nghị phương hướng và giải pháp hoàn thiện Thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam 61

3.2.1. Kiến nghị phương hướng và giải pháp hoàn thiện về điều kiện để áp dụng thủ tục rút gọn 61

3.2.2. Về điều kiện “Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng” 68

3.2.3. Kiến nghị phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy định về thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 69

3.2.4. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của người tiến hành tố tụng trong việc giải quyết án rút gọn. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác pháp luật 76

3.2.5. Phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho ngành Tòa án nói chung, cho Thẩm phán, thư ký nói riêng. 77

Kết luận Chương 3 78

KẾT LUẬN 79

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY